Herroepingsformulier

 Modelformulier voor ontbinding / herroeping Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt ontbinden / herroepen.       Aan: Banden Service Nijkerk B.V. Watergoorweg 110c 3861 MA Nijkerk Nederland       Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)       Besteld op (*)/Ontvangen op (*)       Naam/Namen consument(en)         Adres consument(en)         Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]       Datum               (*) Doorhalen wat niet van toepassing is.