Herroepingsformulier

 Modelformulier voor ontbinding / herroeping
Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt ontbinden / herroepen.
  
Aan:
Banden Service Nijkerk B.V.
Watergoorweg 110c
3861 MA Nijkerk
Nederland


 
Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
 
 
 
Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
 
 
 
Naam/Namen consument(en)
 
 
 
 
Adres consument(en)
 
 
 
 
Handtekening van consument(en)
[alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]
 
 
 
Datum
 
 
 
 
 
 
 
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.